top of page
แบบฟอร์มการลงทะเบียนรับข่าวสารการเป็น Kerry Friends
ส่วนที่ 3 : แบบสอบถามเพิ่มเติม​

12. คุณได้รับรายได้จากการเปิดแฟรนไชส์กับเคอร์รี่ เอ็กซ์เพรส (PSP) เท่าไรต่อเดือน*

arrow&v
กรุณาเลือกตัวเลือก

13. คุณคาดหวังรายได้จากการเปิดแฟรนไชส์กับเคอร์รี่ เอ็กซ์เพรส (KF) เท่าไรต่อเดือน*

arrow&v
กรุณาเลือกตัวเลือก
 14. ปัจจุบันร้านของคุณมีการติดตั้งสื่อหน้าร้าน หรือไม่ (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)​* 
โปรดระบุ
กรุณาระบุสื่อหน้าร้าน
กรุณาเลือกตัวเลือก
15. คุณต้องการให้มีการสนับสนุนอุปกรณ์ช่วยขายในรูปแบบใดบ้าง​*
ข้อความไม่เกิน 200 ตัวอักษร
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
bottom of page