top of page
แบบฟอร์มการลงทะเบียนรับข่าวสารการเป็น Kerry Friends
ส่วนที่ 3 : แบบสอบถามเพิ่มเติม​

12. คุณได้รับรายได้จากการเปิดแฟรนไชส์กับเคอร์รี่ เอ็กซ์เพรส (PSP) เท่าไรต่อเดือน*

กรุณาเลือกตัวเลือก

13. คุณคาดหวังรายได้จากการเปิดแฟรนไชส์กับเคอร์รี่ เอ็กซ์เพรส (KF) เท่าไรต่อเดือน*

กรุณาเลือกตัวเลือก
 12. ปัญหาที่อยากให้ทางเคอรี่ปรับปรุง ? (เลือกได้ 3 ข้อ)* 
โปรดระบุ
กรุณาระบุ
กรุณาเลือกตัวเลือก
13. อุปกรณ์ส่งเสริมการขายที่อยากได้ (เลือกได้ 2 ข้อ)* 
โปรดระบุ
กรุณาระบุ
กรุณาเลือกตัวเลือก
 14. สิ่งที่คุณคาดหวังจากแพลตฟอร์มใหม่ “เคอรี่เฟรนด์” (เลือกได้ 1 ข้อ)* 
โปรดระบุ
กรุณาระบุ
กรุณาเลือกตัวเลือก
15. คุณต้องการให้มีการสนับสนุนอุปกรณ์ช่วยขายในรูปแบบใดบ้าง​*
ข้อความไม่เกิน 200 ตัวอักษร
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
bottom of page