top of page
แบบฟอร์มการลงทะเบียนรับข่าวสารการเป็น Kerry Friends
ส่วนที่ 1 : กรอกข้อมูลยืนยันตัวตนการเป็น PSP

1. PSP ID*

กรุณากรอกข้อมูลเฉพาะรหัสตัวเลข PSP ตัวอย่าง 89834​
กรุณากรอกข้อมูลเฉพาะรหัสตัวเลข PSP ให้ถูกต้อง (กรอกตัวเลขเท่านั้น)

2. ชื่อ - นามสกุล*

ไม่ต้องกรอกคำนำหน้า/กรุณากรอกเว้นวรรคชื่อ-นามสกุล เช่น “ สมหมาย ใจดี “​
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง

3. หมายเลขบัตรประชาชน (บุคคลธรรมดา)*

กรุณากรอกหมายเลขบัตรประชาชนให้ถูกต้อง

4. หมายเลขผู้เสียภาษี (นิติบุคคล) ถ้าไม่มีข้ามไปข้อถัดไป

กรุณากรอกหมายเลขหมายเลขผู้เสียภาษีให้ถูกต้อง

5. เบอร์โทรศัพท์ที่ใช้สมัคร PSP*

กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์ให้ถูกต้อง

6. ชื่อร้าน*

กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
ส่วนที่ 2 : ข้อมูลใหม่เมื่อสมัครเป็น Kerry Friends

7. ชื่อ - นามสกุล*

ไม่ต้องกรอกคำนำหน้า/กรุณากรอกเว้นวรรคชื่อ-นามสกุล เช่น “ สมหมาย ใจดี “​
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง

8. หมายเลขบัตรประชาชน (บุคคลธรรมดา)*

กรุณากรอกหมายเลขบัตรประชาชนให้ถูกต้อง

9. เบอร์โทรศัพท์มือถือที่จะใช้สมัคร Kerry Friends*

กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์ให้ถูกต้อง

10. คุณอาศัยอยู่จังหวัดหวัดอะไร*

กรุณาเลือกจังหวัด

11. คุณอาศัยอยู่อำเภออะไร*

กรุณาเลือกอำเภอ
bottom of page