top of page
logo Kerry-100.jpg

ประกาศวันที่ 29 พฤษภาคม 2567
(แก้ไขข้อมูล)

เรียน ลูกค้าทุกท่าน

เพื่อเป็นการรักษาระดับคุณภาพการให้บริการในพื้นที่จังหวัด จันทบุรี ทางบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จึงมีความจำเป็นต้องงดจัดส่งพัสดุไปยังพื้นที่ปลายทางดังต่อไปนี้เป็นการชั่วคราว

  • รหัสไปรษณีย์ 22160

  • รหัสไปรษณีย์ 22170

  • รหัสไปรษณีย์ 22210

 

ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2567 หรือ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

 

ทางบริษัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ และขอบคุณที่ไว้วางใจใช้บริการเสมอมา

 

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

bottom of page