top of page

ประกาศสำหรับวันที่ 1 กุมภาพันธ์  2566 (แจ้งพื้นที่เพิ่มเติม)

เรียน ลูกค้าคนสำคัญ

เพื่อให้เป็นไปตามสถานการณ์ปัจจุบันของจังหวัดกระบี่ ภูเก็ต พังงา  และสุราษฎร์ธานี ทางบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จำเป็นต้องจำกัดพื้นที่ในการจัดส่ง รวมถึงปริมาณพัสดุ จึงขอแจ้งเงื่อนไขการจัดส่งพัสดุไปยังพื้นที่ภาคใต้ เพื่อเป็นการรักษาระดับคุณภาพการให้บริการดังนี้

*โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

กระบี่

  •  ให้บริการพื้นที่รหัสไปรษณีย์ 81210  และขอเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดส่งเพิ่มเติม 50 บาท* ขึ้นไป ต่อพัสดุ

ภูเก็ต

  • ให้บริการพื้นที่รหัสไปรษณีย์ 83100 83110 83120 83130 และขอเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดส่งเพิ่มเติม 50 บาท*ขึ้นไป ต่อพัสดุ (จำกัดจำนวนการรับพัสดุ**)  

  •  หยุดให้บริการชั่วคราวรหัสไปรษณีย์ 83000 83150

พังงา

  • ให้บริการทุกพื้นที่ยกเว้นรหัสไปรษณีย์ 83000

สุราษฎร์ธานี

  • ให้บริการพื้นที่รหัสไปรษณีย์ 84330 84140 84220 84360 และขอเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดส่งเพิ่มเติม 50 บาท* ขึ้นไป ต่อพัสดุ

  • หยุดให้บริการชั่วคราวรหัสไปรษณีย์ 84280 84310 84320

*ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในการจัดส่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และเงื่อนไขของบริษัทฯ

**หากจำนวนพัสดุเกินตามกำหนด ขอสงวนสิทธิในการงดรับพัสดุ

ทางบริษัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ และขอบคุณที่ไว้วางใจในบริการ เคอรี่ เอ็กซ์เพรส เสมอมา

 

บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

tinywow_ตรวจสอบพื้นที่รห_12789549_1.jpg
bottom of page