top of page

ประกาศวันที่ 13 สิงหาคม  2566
(แก้ไขข้อมูล)

เรียน ลูกค้าคนสำคัญ

เพื่อให้เป็นไปตามสถานการณ์ปัจจุบันของจังหวัดกระบี่ ภูเก็ต  และสุราษฎร์ธานี ทางบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จำเป็นต้องจำกัดพื้นที่ในการจัดส่ง รวมถึงปริมาณพัสดุ จึงขอแจ้งเงื่อนไขการจัดส่งพัสดุไปยังพื้นที่ภาคใต้ เพื่อเป็นการรักษาระดับคุณภาพการให้บริการดังนี้


*โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2566 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

กระบี่

  •  ให้บริการพื้นที่รหัสไปรษณีย์ 81210  และขอเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดส่งเพิ่มเติม 50 บาท* ขึ้นไป ต่อพัสดุ

ภูเก็ต

  • ให้บริการพื้นที่รหัสไปรษณีย์ 83000 83100 83110 83120 83130 และขอเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดส่งเพิ่มเติม 50 บาท*ขึ้นไป ต่อพัสดุ(จำกัดจำนวนการรับพัสดุ**) 

สุราษฎร์ธานี

  • ให้บริการพื้นที่รหัสไปรษณีย์  84280 84330 84140 84360 และขอเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดส่งเพิ่มเติม 50 บาท*ขึ้นไป ต่อพัสดุ

*ค่าธรรมเนียมในการจัดส่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และเงื่อนไขบริษัทฯ
**หากจำนวนพัสดุเกินตามกำหนด ขอสงวนสิทธิในการงดรับพัสด

ทางบริษัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ และขอบคุณที่ไว้วางใจในบริการ เคอรี่ เอ็กซ์เพรส เสมอมา

 

บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

bottom of page