top of page
KF LOGO.png

คู่มือการทำงานเป็น

เคอรี่ เฟรนด์

01

อธิบายปุ่มต่างๆ ที่หน้าแอปพลิเคชัน

02

ข้อตกลงและเงื่อนไขการรับพัสดุ

03

ขั้นตอนการรับงาน

04

การรับพัสดุจากลูกค้า

05

การเรียกพนักงานเข้ารับพัสดุ

06

การนำพัสดุส่งที่สาขา

07

การใช้เคอรี่ วอลเล็ท

08

ดาวน์โหลดคู่มือทุกหัวข้อ

bottom of page